AVG – wet persoonsgegevens


Op alle beelden die worden getoond op deze site rust Copyright en is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing

 

AVG-persoonsgegevens gebruik en opslag

Conform de nieuwe regels van de Autoriteit persoonsgegevens doet vanaf 25 mei 2018 de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn intrede en is het van belang dat ook PubliciteitVisie, gevestigd in Maastricht op Hondertmarck 41b, 6211 MB, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer: 14117256 inzage geeft in het gebruik van foto’s die door PubliciteitVisie gemaakt en verzameld worden.

 

1. Doel:
1.1 De beelden en gegevens die PubliciteitVisie verzameld/maakt worden gebruikt voor publicitaire doeleinden. De foto’s zijn bestemd voor publicaties in bladen, tijdschriften, internetmedia, boeken en andere gedrukte media, alsmede websites van opdrachtgevers. Bij enkele van deze opdrachtgevers staat in de algemene voorwaarden, dat eenieder die toegang heeft tot het van de openbare ruimte afgeschermde gebied instemt dat hij/zij gefotografeerd kan worden en daar expliciet mee instemt c.q. bij deelname aan de activiteit hierin toestemt, waarbij tot publicatie kan worden overgegaan. Voorts zijn er opdrachtgevers – zoals bij het schieten van studiofoto’s van leden van een vereniging – die de deelnemers hiertoe ook een specifiek contract laten ondertekenen, waarbij zij instemmen in publicatie zowel in gedrukte vorm als online. Daarnaast kunnen sommige foto’s illustrerend gebruikt worden bij een artikel over een relevant onderwerp. Bijvoorbeeld voetbalfans voor een voetbalstadion. 

1.2 Enkele beelden kunnen voor commerciële doeleinden gebruikt worden zoals een kalenders, promotiefolders, roll-up banners, (grote) TV/video/LED schermen/ CD-hoesjes, platenhoezen e.d. Beelden zijn uiteraard relevant aan het onderwerp. 

1.3 Sommige beelden kunnen decorstuk worden zoals achterwanden in of op gebouwen. Gebruik op grote TV/video/LED schermen. Daarnaast dienen als aankleding van etalages in winkels of op banners bij events. Wederom in relevantie met het onderwerp, bijvoorbeeld juichende voetbalsupporters met spelers van een club.

1.4 Foto’s in de beeldbank worden opgeslagen omdat ze een geschiedkundige en journalistieke taak hebben en voor onderwerpen die te maken hebben met het verleden opnieuw in de aandacht komen ter illustratie van een journalistiek verslag. Tevens kunnen foto’s van evenementen gebruikt worden voor een organisator ter verwijzing naar een soort gelijk evenement in het verleden.

1.5 Persoonsgegevens zoals e-mails, namen en adressen worden alleen gebruikt door PubliciteitVisie inzake betalingen, alsmede voor het leveren afdrukken door niet-particulieren. In dit geval ook voor contracten inzake het gebruik van foto’s voor de doeleinden zoals deze genoemd worden in punt 2. Voor particulieren geldt dat afdrukken uitsluitend persoonlijk afgehaald kunnen worden bij PubliciteitVisie. Als tenaamstelling en adres wordt dan op de factuur ‘particulieren diversen’ gebruikt. Op de envelop/pakketdoos/cilinder zal dan de naam van de afhaler staan, echter deze wordt door PubliciteitVisie niet – in welke vorm dan ook – opgeslagen. Afdrukken en nabestellingen kunnen op verzoek van de klant – ook door particulieren – rechtstreeks via een online webshop van de fotodrukkerij besteld worden, is zulks het geval dan worden er voor PubliciteitVisie geen persoonsgegevens zichtbaar, noch gebruikt of bewaard. De onlineshop van de drukkerij is in die gevallen verantwoordelijk voor de gegevens die door de klant beschikbaar worden gesteld. 

2. Ontvangst Persoonsgegevens derde personen
2.0 Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden. Indien iemand in contact wil komen met een persoon op de foto waarvan persoonsgegevens bekend zijn bij de maker van het beeld dan zal dit in overleg gaan met degene die op de foto staat.

3. Duur van de opslag
3.1 De persoonsgegevens blijven een jaar behouden maar worden niet verstrekt aan anderen (conform punt 2). 

3.2 Mits anders overeengekomen blijven met betrekking tot fotografie, foto’s wel langer dan een jaar behouden omdat ze tot doel hebben zie punt 1.4.

3.3 Persoonsgegevens in adressen en e-mails met informatie betreffende een aankoop/bestelling/betaling worden alleen opgeslagen als ze relevant zijn voor toekomstige betalingen/aankopen met een periode van ca 1 jaar.

3.4 Omdat vanwege de belastingen zakelijke administratie 10 jaar behouden moet blijven zullen een aantal persoonsgegeven zoals facturen bewaard blijven tot de periode verlopen is. Daarna worden de stukken vernietigd. 

3.5 Adressen op facturen worden opgeslagen in ordners. Omdat bepaalde gegevens relevant zijn voor toekomstige zakelijke contacten zullen zij conform belastingdoeleinden voor een periode van 10 jaar bewaard blijven.

3.6 Gegevens voor prijsafspraken worden opgeslagen op vaste en externe harde schijven die als kopie dienen bij eventuele computercrashes of hacks van het centrale systeem. Prijsafspraken zijn alleen relevant als ze nog voldoen aan de prijzen van de tijd of het termijn dat deze geldig zijn. Daarna worden deze verwijderd uit het systeem en zijn zie niet meer van toepassing. Alleen de gegevens die van belang zijn inzake lagere overeenkomsten met klanten blijven bewaard. 

3.7 Opslag van foto’s zal plaatsvinden op de systeemcomputer, DVD, CD, memoriestick en externe harde schijven of – indien nieuwe technieken beschikbaar komen – op zo’n datadrager. Dit alles heeft tot doel materiaal te bewaren voor hergebruik inzake journalistieke, geschiedkundige/historische en illustrerende doeleinden. 

4. Recht op inzage
4.1 Indien personen zichzelf herkennen op beeld en met gegronde bezwaren kunnen aantonen dat hierdoor hun privacy aangetast wordt dan kunnen zij via 
info@publiciteitvisie.nl hun bezwaar kenbaar maken. Alleen als dit bezwaar gegrond is zal PubliciteitVisie.nl de betreffende foto op de eigen website of die waartoe zij de rechten heeft, verwijderen. In andere gevallen kan PubliciteitVisie de houder ervan informeren c.q. de klager naar deze organisatie verwijzen.

4.2 Indien een persoon bezwaar heeft inzake persoonsgegevens in de vorm van mailadressen, zakenadres, woonadres en andere informatie dan zal PubliciteitVisie deze ook verwijderen, mits er een gegrond bezwaar is. 

4.3 Indien informatie betreffend personen niet juist is en het anders geformuleerd dient te worden dan kan een rectificatie aangevraagd worden via info@publiciteitvisie.nl. Een aanpassing plaatsvinden zal na controle van de gegevens plaatsvinden.

5. Informatie over klachten
5.0 Mochten er toch nog klachten zijn inzake persoonsgegevens dan kan dat via de website 
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

6. Overige informatie
6.1 Klachten over personen op foto’s zonder dat de persoon op de foto’s zelf een klacht indient worden niet in behandeling genomen. De op de foto afgebeelde personen dienen zelf contact op te nemen met 
info@publiciteitvisie.nl en na onderzoek inzake terecht of onterecht plaatsing/publicatie zal de foto aangepast of verwijderd worden.

6.2 Foto’s waarop personen staan die overleden zijn, worden niet verwijderd tenzij nabestaanden duidelijk gegronde redenen hebben waarom foto’s verwijderd moeten worden.

6.3 De foto’s zijn eigendom van PubliciteitVisie en worden alleen met toestemming van PubliciteitVisie geleverd aan klanten conform punt 1.

6.4 Conform punt 1 kan het voorkomen dat de functie van de foto niet past bij het verhaal en dit zelfs als kwetsend ervaren wordt. De klacht dient u dan in te dienen bij degene die de foto heeft gepubliceerd en niet bij PubliciteitVisie of een van de makers in opdracht van PubliciteitVisie. De media/redactie/uitgever is in dit geval de eindverantwoordelijke. Uiteraard mag u het wel even per mail melden via info@publiciteitvisie.nl. Stappen zullen wij niet ondernemen namens u, maar we zullen namens PubliciteitVisie de contactpersoon aanspreken middels telefonisch contact of via e-mail. 

AVG-voorwaarden mei 2018. 

PubliciteitVisie.nl

Frank Kerbusch