FOTO'S EVENEMENT COPA BOLO

Op deze pagina een selectie foto’s gemaakt tijdens het event die de moeite waard zijn om te laten afdrukken. Onderaan deze pagina meer informatie daarover. 

Het is aan te bevelen deze fotoserie via een desktop computer of laptop te bekijken!

On this web page you will find the selected photos that are worth having prints of it. At the end of this web page, you ‘ll find more information about how to order these pictures. 

It is highly recommended to view this photo serie on a home computer or laptop.

COPA BOLO 2023 - foto's / photos

Bestel uw afdruk - Order your prints

Foto afdrukken 10 x15  of  20 x 30 cm

Glossy prints 10 x 15 cm or 20 x 30 cm

10 x 15 cm

1 - 2 afdrukken / prints
7,95
per stuk / each
 • Glans afdruk / glossy print
 • Prijs incl. BTW / VAT incl.
 • Excl. verzendkosten
 • Exclud. shipping cost
 • Kunnen 2 verschillende foto's (bestel-nr's) zijn
 • It is allowed to order two different photo order no.

10 x 15 cm

3+ afdrukken / prints
7,00
per stuk / each
 • Bij 3 of meer afdrukken gelijktijdig bestellen
 • Dit mogen verschillende foto's (bestel-nr's) zijn
 • When ordering 3 or more prints at the same time
 • It is allowed to order 3 or more different photo no.
 • Glans afdruk / glossy print
 • Prijs incl. BTW / VAT incl.
 • Excl. verzendkosten bij gelijktijdige bestelling
 • Exclud. shipping costs per simultaneous total order

20 x 30 cm

1 - 2 afdrukken / prints
10,00
per stuk / each
 • Glans afdruk / glossy print
 • Prijs incl. BTW / VAT incl.
 • Excl. verzendkosten
 • Exclud. shipping cost
 • Kunnen 2 verschillende foto's (bestel-nr's) zijn
 • It is allowed to order two different photo order no.

20 x 30 cm

3+ afdrukken / prints
8,50
per stuk / each
 • Bij 3 of meer afdrukken gelijktijdig bestellen
 • Dit mogen 3 verschillende foto's (bestel-nr's) zijn
 • When ordering 3 or more prints at the same time
 • It is allowed to order 3 or more different photo no.
 • Glans afdruk / glossy print
 • Prijs incl. BTW / VAT incl.
 • Excl. verzendkosten bij gelijktijdige bestelling
 • Exclud. shipping costs per simultaneous total order
TOPPER

VERZEND/SHIPPING

max size prints: 20x30
4,00
per zending/each shipment
 • Prijs voor de totale gelijktijdige bestelling (afdruk max. 20 x 30 cm)
 • Price per simultaneous total order (max prints size 20 x 30 cm)
 • Prijs is voor verzending in Nederland of naar België
 • Price for shipments in the Netherlands or Belgium
 • Brievenbuszending: u hoeft niet thuis te zijn
 • Letterbox shipment you do not have to be at home

FOTO POSTERS 30 x 40 cm | 40 x 60 cm | 60 x 80 cm | in PEARL kwaliteit 

Photo posters in PEARL print quality in sizes: 30 x 40 cm | 40 x 60 cm | 60 x 80 cm 

 

30 x 40 cm

poster
16,50
per stuk / each
 • PEARL afdruk / PEARL print
 • Prijs incl. BTW / VAT incl.
 • Excl. verzendkosten
 • Exclud. shipping costs

40 x 60 cm

poster
26,50
per stuk / each
 • PEARL afdruk / PEARL print
 • Prijs incl. BTW / VAT incl.
 • Excl. verzendkosten
 • Exclud. shipping costs

60 x 80 cm

poster
40,00
per stuk / each
 • PEARL afdruk / PEARL print
 • Prijs incl. BTW / VAT incl.
 • Excl. verzendkosten
 • Exclud. shipping costs

VERZEND/SHIPPING

voor / for - posters
8,50
total order
 • Prijs voor de totale bestelling (ook als gelijktijdig normale afdrukken worden mee besteld)
 • Price for the total order (also when simultaneous normal prints will be ordered)
 • Prijs is voor verzending in Nederland of naar België
 • Price for shipments in the Netherlands or Belgium
 • Pakketdienst (PostNL) levering: u dient op het opgegeven adres aanwezig te zijn
 • Parcel service (PostNL) shipping: you must be present at the specified address

DIGITAAL

800 * 533 pixels @72dpi
12,00
per stuk / each
 • Voor opslag op de telefoon/ For storage at your phone
 • Prijs incl. BTW / VAT incl.
 • Niet geschikt om af te drukken / Not suitable for printing
 • Toezending per e-mail of wetransfer / Sending per e-mail or wetransfer
mobile phone

Hoe afdrukken te bestellen? 

How to order the photo prints?

 1. Noteer het unieke nummer dat op de foto afgebeeld staat
 2. Schrijf op in welke afmetingen u de afdruk wilt hebben.
 3. Wilt u een foto in 2 verschillende formaten hebben dat noteert u dus beide.
 4. Geef vervolgens aan hoeveel afdrukken u van een foto wilt hebben
 5. Mail uw bestellijst. 
 1. Make a note of each photo number (see example photos) you want to order
 2. Note the dimensions and how many pieces of that that size you want for each photo number.
 3. Mail your list following the instructions.

E-mail order instructie /instructions

Zo noteert u uw bestelling / Present your order information this way

 • Als onderwerp van uw e-mail graag vermelden: Copa Bolo foto bestelling 
 • Belangrijk! Vermeld in de e-mail uw naam en de adresgegevens waar de foto’s naartoe gestuurd moeten worden 
 • Noteer in de e-mail de bestelling als volgt:
 • Foto nr ——  Formaat #
 • Foto nr xxxx – 20 x 30 1x
 • Foto nr xxxx – 20 x 30 1x
 • Foto nr xxxx – 20 x 30 2x
 • Foto nr xxxx – 60 x 80 1x
 
Tel het aantal 10×15 foto’s bij elkaar op en doe hetzelfde voor de 20×30 afmeting en u weet wat de prijs per stuk afdruk zal zijn.

De verzendkosten bedragen 3 euro indien u uitsluitend 10×15 cm en 20×30 cm formaten heeft besteld. 

Zodra er een poster bij uw bestelling zit bedragen de verzendkosten 7 euro (ook al besteld u tevens kleinere formaten, daarvoor worden geen aparte verzendkosten voor berekend).

De betaling

 • Please, notice as subject of your e-mail: Copa Bolo photo order
 • Important! Make a note of your name and the address details to which the photos should be sent 
 • Write down the order as follows:
 • Photo No——– SIZE — #
 • Photo no xxxx – 20 x 30 1x 
 • Photo no xxxx – 20 x 30 1x
 • Photo no xxxx – 20 x 30 2x
 • Photo no xxxx – 60 x 80 1x
 

Add up the number of 10×15 cm photos and do the same for the 20×30 size and you will know what the price per print will be.

The shipping costs are 3 euros if you have ordered only 10×15 cm and 20×30 cm print sizes.

As soon as your order includes a poster, the shipping costs are 7 euros (even if you also order smaller formats, no separate shipping costs will be charged for this).  

The payment

Maak het totale  verschuldigde orderbedrag over naar: 

 • IBAN nummer: NL20 SNSB 0902 4554 00 t.n.v. Logistiekvisie te Maastricht, vermeld in omschrijving voor de zekerheid foto bestelling van (uw naam in de e-mail) 
 •  Uitsluitend volledig betaalde bestellingen worden bij de foto drukkerij in opdracht gegeven!
 

Transfer the total amount due to : 

 • IBAN number: NL20 SNSB 0902 4554 00  attn. Logistiekvisie in Maastricht, please mention in description photo order of (your name in the e-mail)
 • Only fully paid orders will be commissioned at the photo printing company!
 

U mag ook uw eigen e-mail programma gebruiken

It is okay if you use your own e-mail software program